Loading...
 
 
 

Info

Kokie reikalingi dokumentai, kad įvyktų pardavimo sandoris?
 • Pažyma iš Registrų centro;
 • Kadastrinių matavimų byla;
 • Pažyma apie komunalinius ir skolas, jei butas yra name, kuriame įkurta gyventojų namų bendrija, reikia gauti pažymą apie sumokėtus mokesčius ir (jei yra) šio buto skolas;
 • Įgijimo patvirtinantys dokumentai (pirkimo-pardavimo sutartis, paveldėjimo/dovanojimo dokumentai, skyrybų dokumentai).
 • Energetinio naudingumo sertifikatas;
 • Banko leidimas, jei butas įkeistas, reikia gauti leidimą iš banko šį turtą parduoti;
 • Teismo leidimas dėl nepilnamečių vaikų. Jei pardavėjas turi nepilnamečių vaikų ir neturi kito turto, reikia gauti teismo leidimą, parduoti ši turtą, kuriame turi būti nurodyta, kur šie vaikai bus apgyvendinti po buto pardavimo;
 
Kokios pajamų mokesčio lengvatos taikomos gyvenamajam būstui?
 • Nuo  2016  m.  sausio  1  dienos  pakeista  pajamų mokesčio lengvata  taikoma  nekilnojamajam  turtui,  išlaikytam  nuo jo   įsigijimo   iki pardavimo   ar   kitokio   perleidimo nuosavybėn, 5 metų terminas pailginamas iki 10 metų.
 • GPM neapmokestinamos, jeigu 2 metus iki pardavimo buvo gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka
 • GPM neapmokestinamos, jei gautos pajamos per vienerius metus nuo būsto pardavimo yra panaudojamos kito gyvenamojo būsto įsigijimui.
 
Kokie mokesčių tarifai padovanojus, paveldėjus, pardavus NT?
 • 15 proc. – uz turto pardavimą
 • 15 proc. – uz dovanotą turtą
 • 10 proc. – kai paveldimo visa turto vertė didesnė  nei 214 286 eurų
 • 5 proc. – kai paveldimo visa turto vertė ne didesnė nei 214 286 eurų, (turto apmokestinamoji vertė 70 proc. nuo viso turto vertės)
 
Kaip mokėti mokesčius gautus už nuomą?
 • Deklaruojame pajamas gautas už nuomą iki gegužės 1 dienos, mokame 15% GPM. (Apsimoka, kai nuomos kaina neviršija 380€);

 

 • Įsigyjame verslo liudijimą, kaina 684€. (Apsimoka, kai nuomos kaina viršija 380€);

 

 • Įsigyjame individualios veiklos pažymą, kaina vidutiniškai 22% nuo nuomos pajamų;

 

 • Jeigu nuomininkas įmonė, nuomos mokesčius moka įmonė, 15% GPM. Todėl nuomos kaina sutartyje = nuomos kainą dalinti iš 0,85.
 
Kokie taikomi mokesčiai nuomojant patalpas?
 • Pajamų mokestis (GPM)
 • Nekilnojamojo turto mokestia (NT)
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
 
Kaip deklaruoti savo gyvenamąją vietą?
 • Deklaruokite gyvenamąją vietą el. būdu epaslaugos.lt
 • Turėdami nuomos arba panaudos sutartį, arba notariškai patvirtinantį savininko sutikimą kreipkitės į savo seniūniją arba Vilniaus m. savivaldybę.
 
Ar nuomininkas gali registrų centre fiksuoti nuomos sutartį?

Taip gali, arba nuomininkas, arba nuomotojas.

 
Ar galioja nuomos sutartis, jeigu nuomos sutartis neįregistruota registrų centre?

Taip, nuomos sutartis galioja

 
Kaip iškeldinti nemokius nuomininkus?

Kreipiamės į anstolius dėl nemokių nuomininkų su prašymu, kad anstolis įteiktų sutarties nutraukimo prašymą. Po to kreipiamės į teismą del nuostolių ir žalos priteisimo.

 
Kokie atsakingo skolinimo nuostatai?
 • 15% pradinis įnašas
 • Vidutinis paskolos įmokos ir pajamų santykis - 40%
 • Palūkanų padidėjimo iki 5% įvertinimas
 • Maksimali paskolos trukmė - 30 m.
 
Ką reikia pasitikrinti perkant butą

1. turi būti įregistruotas kaip gyvenamosios (butų) paskirties patalpa, suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas;

2. Buto statybos baigtumas Nekilnojamojo turto registre, turi būti ne mažesnis nei 80 proc.

3. butas neareštuotas, nėra perleistas tretiesiems asmenims, neišnuomotas, neatiduotas panaudai ir pan. ir nėra jokių galiojančių sutarčių ar susitarimų dėl buto perleidimo, nuomos, panaudos ar pan. ar kitaip nėra suvaržytos buto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisės.

4. buto bendrasis (naudingasis) plotas į naudingąjį buto plotą neįskaitomas balkonų, terasų, rūsių, nešildomų lodžijų plotas.

5. teisme ar arbitraže dėl buto nėra ginčų ir nėra žinoma, kad jie kils ateityje;

6. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais, sandėliukais ir pan.), jei tokie yra, išskyrus automobilių stovėjimo vietas;

7. buto plotas ir kiti duomenys, nurodyti buto kadastro duomenų byloje, turi atitikti faktinius buto duomenis (visi pakeitimai bute ir rūsyje (jei yra) privalo būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre);

8. buto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo metu nėra įsiskolinimų už komunalines paslaugas, taip pat jokių kitų įsiskolinimų, kurie pereina kartu su buto nuosavybės teise;

9. buto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo metu jokie asmenys bute nėra deklaravę savo gyvenamosios vietos, bute nėra įregistruota juridinio asmens buveinė, bute negyvena asmenys, kurie pagal įstatymus ar sutartis išsaugo teisę naudotis butu ir pasikeitus jo savininkui;

10. butas turi būti visiškai įrengtas ir tinkamas gyventi, tai yra:

10.1. bute įrengta visa apdaila (galutinai įrengtos ir apdailinėmis medžiagomis padengtos vidinės pertvaros, lubos, grindys, sienos, taip pat įrengti, išvedžioti ir veikiantys visi centralizuoti komunaliniai patogumai (vandentiekis, buitinės nuotekos, šildymas, karštas vanduo);

10.2. buto sienų, lubų ir grindų būklė gera; langai sandarūs, tvarkingi, švarūs; durys turi užsidaryti / atsidaryti, rankenos laikytis stabiliai, jei yra stiklas, jis turi būti nesuskilęs, neišdužęs;

10.4. bute įrengti tvarkingi ir veikiantys santechnikos prietaisai ir vamzdynas (vamzdynas, vonia / dušas, unitazas, praustuvas, plautuvė virtuvėje, vandens maišytuvai – nesurūdiję, nesuskilę, nepraleidžiantys vandens, švarūs);

10.5. bute įrengta tvarkinga ir veikianti elektros instaliacija (kištukiniai lizdai jungikliai turi būti pritvirtinti, nesuskilę, veikiantys, apšvietimo įrenginių lizdai tvarkingi, neturi būti neizoliuotų laidų);

10.6. bute / butui įrengti individualios apskaitos šalto ir karšto vandens, elektros (jeigu yra, dujų) apskaitos prietaisai;

10.7. butas neturi defektų ir (ar) trūkumų, kurie trukdytų butą naudoti pagal paskirtį;

10.8. kokia buto energinio naudingumo klasė (rekomenduojame, kad būtų ne žemesnė kaip D);